Nyheter och planer för 2023

Vi önskar alla hyresgäster en riktigt god fortsättning på nya året! Här kommer information om vad vi planerar att utföra i fastighetsbeståndet under 2023.

Underhåll och investeringar

Nedanstående är planerat att utföras:

 • Renovering av förråd och dörrar, Husarlyckevägen i Södra Rörum
 • Omläggning plattor och gångar, Husarlyckevägen i Södra Rörum
 • Nya miljöhus Nygatan 74, Frostagatan, Önneköp och Ludvigsborg
 • Solcellinstallation Vallgatan 6
 • Etapp II av renovering av staket och förråd samt byte av vindskivor på Råbygatan 25-37
 • Ombyggnad av garage till tvättstuga Per Bingsväg 25,27 och 29 i Önneköp.
 • Puts/målning fasad mot parkering Frostagatan 10
 • Målning och utbyte paneler Kajsa Kavats gata 23-36.
 • Ombyggnad värmesystem Nygatan 74
 • Utbyte FTX (ventilationssystem) Grönegatan 32

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Under året kommer vi att genomföra OVK i nedanstående fastigheter. Mer information skickas ut när det närmar sig.

Fastighetsbeteckning, adress, planering år/mån

 • 869 Eriksberg 18, Tvärgatan 25 A samt 27 B, 2023-03
 • 849 Norrepark, Utgårdagatan 3 A-B, 2023-07
 • 866 Sofiero, Slångatan 13 A-B, 2023-11
 • 859 Eriksberg 10, Nygatan 41 -43, 2023-11
 • 813 Önneköp 6:54, Per-Bingsväg 13,15,17,19, 2023-05

Mark- och grönyteskötsel

Vid högsäsong kommer vi att utöka personalstyrkan. När vi installerar robotgräsklippare sätter vi samtidigt upp skyltar för att uppmärksamma er och besökare att robot sköter gräsklippningen (under säsong). Under året kommer vi att anlägga ängsmark på delar av fastighetsbeståndet. Detta för att öka den biologiska mångfalden.

Lokalvård i egen regi

Hörbybostäder har inte längre lokalvården på entreprenad, sedan november kör vi detta i egen regi. Vår nyanställa lokalvårdare heter Eva Olsson, bolaget har även köpt in maskin- och städutrustning.

Kundmottagning

Bolagets nya förvaltare heter Emma Larsson, henne når ni via följande kontaktvägar
mail info@horbybostader.se eller på telefonnummer 0415-378143 (kl. 9-11).
Akuta felanmälningar görs på telefon 0708-60 27 82 efter telefontiden.
Vår kundmottagning/reception har öppet kl.9-12.

Tips på hemsidan

Här på www.horbybostader.se här lägger vi ut nyheter efterhand. Här finns även tio olika instruktionsfilmer för att underlätta skötsel av din lägenhet. Nedan hittar ni några exempel på filmer:

Vänliga hälsningar
Hörbybostäder AB

Eva Hellman Persson, VD

Benni Karlsson, Fastighetschef

Kontakta oss