Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Lediga lägenheter

Hörbybostäders lägenheter har flyttats till Boplats Syd

Vår bostadskö har flyttats till Boplats Syd.

Vår uthyrningspolicy

Rätt hyresgäst till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning.

Det innebär att vi med hänsyn till bostadsbolaget och befintliga kunders bästa fäster vi stor vikt vid valet av ny hyresgäst. Vårt mål är att alla hyresgäster känner trivsel och trygghet i sitt boende.

Krav för blivande hyresgäst

För att kunna söka en bostad skall den totala inkomsten efter skatt motsvara 2 gånger månadshyran.

Krav som hyresvärden ställer

För att teckna kontrakt ska du ha fyllt 18 år och antalet boende i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till storlek och planlösning, se nedan under rubriken Övrig information.

Hushållets sammanlagda inkomst ska vara relevant i förhållande till hyran. Du ska kunna visa upp minst tre månaders stadigvarande inkomst från inflyttningsdatum.
Hyresvärden kräver att sökande, medsökande eller ombud har varit på visningen och sett den aktuella lägenheten.

Hyresvärden godkänner

Som inkomst räknas lön från anställning, sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, handikappersättning, pension, A-kassa, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och studielån/CSN. Om inte inkomsten räcker till kan barnbidrag, underhållsbidrag/stöd och bostadsbidrag/bostadstillägg tillgodoräknas. Kapital godkänns.

Hyresvärden godkänner max 2 betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna, men inget skuldsaldo. Om du har en egen verksamhet ska ditt företag ha varit verksamt i minst ett år.

Hyresvärden godkänner inte

Hyresvärden godkänner inte försörjningsstöd eller etableringsersättning som inkomstkälla. Inte heller etableringstillägg. Hyresvärden godkänner inte deposition eller borgensman.

Kredit- och referensupplysning tas alltid på den sökande som erbjuds hyreskontrakt. Inga hyresskulder eller andra skulder till Hörbybostäder eller annan hyresvärd godkänns. Du måste ha goda boendereferenser.

Övrig information

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara anpassade efter lägenhetens storlek. Grundregeln är att en 1:a är anpassad för max 2 personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för max 4 personer och en 4:a för max 6 personer. Avsteg från detta kan göras utifrån den specifika lägenhetens storlek, planlösning och förutsättningar.

Intyg som styrker din inkomst

Innan du kan bli aktuell för visning av lägenhet, måste du styrka din inkomst med nyutfärdat anställningsintyg och/eller kopia på anställningsavtal, dina 3 senaste lönespecifikationer samt kontoutdrag som visar löneinsättningarna de 3 senaste månaderna, alternativt andra intyg som styrker din inkomst t.ex beslut/intyg från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten eller CSN. Om du nyligen har börjat arbeta eller bytt arbetsgivare måste du kunna visa upp minst 1 lönespecifikation.

Egna företagare ska styrka sina inkomster med bl.a senast godkända och inlämnade deklarationen till Skatteverket, aktuell resultat- och balansrapport, intyg utfärdat av revisor som styrker företagets beräknade resultat och löneuttag under året samt nyutfärdat registerutdrag från Skatteverket.