Sänkt värme sparar energi

Hörbybostäders styrelse har beslutat att vi ska spara energi. Det innebär att vi från 1 december har sänkt inomhustemperaturen med en grad. Tidigare var temperaturen 21 grader +/- 1 (alltså 20-22 grader). Nu är temperaturen satt till 20 grader +/- 1 grad (alltså 19-21 grader).

Kontakta oss