Parkteknikerna gör fint

Våra parktekniker arbetar med att hålla våra grönytor fina. Här är några exempel på arbete de nyligen genomfört.

Kvarndammsvägen, Ludvigsborg

Före

Plattsatt utesplats med mycket mossa.

Efter

Plattsatt utesplats efter att mossan tagits bort.

Per Bings väg, Önneköp

Före

Trädgård med äldre träd som inte är beskurna. I bakgrunden en villaväg med ett hus.

Efter

Trädgård med äldre träd som är beskurna. I bakgrunden en villaväg med ett hus och en bil.

Utgårdagatan, Hörby

Före

Vildvuxna buskar bredvid en gräsmatta.

Efter

Beskurna buskar bredvid en gräsmatta

Kontakta oss