Ny VD i Hörbybostäder AB

Styrelsen för Hörbybostäder har beslutat tillsätta Eva Hellman Persson som VD för Hörbybostäder fr.o.m. den 1 januari 2019. Hon efterträder Lars Lagö som lämnar rollen som VD vid årsskiftet. Eva kommer närmast från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun där hon innehaft tjänsten Fastighetsekonom i tre år. Hon har tidigare haft ledande befattningar i det privata näringslivet såsom ONROX, Manpower och Höörs Plåt. Eva har tidigare förvaltat egna hyresfastigheter.

Jag heter Eva Hellman Persson, 49 år, är gift och har två barn, bor i Hörby sedan 20 år. Den 1 januari har jag fått förtroendet att ta över rollen som VD för Hörbybostäder AB och det ska bli spännande.

Först och främst vill jag tacka Lars Lagö för ett mycket fint samarbete, han har lärt mig mycket under dessa år. Lars är professionell, kompetent, lättsam och rolig. Lars har alltid hittat en lösning på de uppdrag som kan vara lite utmanande att lösa. Dessutom har vi samsyn kring hur ett bolag ska drivas och förvaltas. Önskar Lars stort lycka till med sitt nya liv som pensionär.

Det är mycket som händer under hösten, bolaget ska drivas i egen regi fr.o.m. 1 januari 2019 (KF beslut den 27 augusti) Mitt första uppdrag blir att starta upp Hörbybostäder i egen regi, samtlig personal som jobbat med bolaget tidigare kommer att anställas direkt i bolaget.

Vi kommer att flytta till egna lokaler i Stationshuset, Vallgatan 6. Där vi kommer att sitta samlade. Vi behåller våra telefon- och besökstider, mån-fre, kl 9-11. Effektiviteten kommer att öka med korta beslutsvägar och vi kommer att få kontroll på alla avtal. Mitt jobb blir att se till att personalen trivs och vi blir ett team som hjälps åt med stort som smått.

Mina och styrelsens gemensamma planer för bolaget är nyproduktion i en takt som bolaget kan klara av finansiellt. Parallellt med nyproduktionerna ska vi rusta upp de äldre fastigheterna med renoveringsbehov som även innefattar försköningsåtgärder för att öka trivseln hos våra hyresgäster. Målsättningen är att våra hyresgäster ska få ett bättre boende. En underhållsplan är under framtagande.

För att öka resurserna kommer projektledare att hyras in för arbetet med nyproduktionerna. För att minska våra driftkostnader och spara på miljön har vi ett energioptimeringsprogram i gång.

Sist men inte minst kommer jag aktivt delta i samtalen med den lokala hyresgästföreningen Skölden för att höra våra hyresgästers önskemål. Jag kommer också vara ute i fält emellanåt för att se hur våra fastigheter utvecklas.

Eva Hellman Persson

Kontakta oss