Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Hörbybostäders uthyrningspolicy

Rätt hyresgäst till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning.

Det innebär att vi med hänsyn till bostadsbolaget och befintliga kunders bästa fäster vi stor vikt vid valet av ny hyresgäst.

Vårt mål är att alla hyresgäster känner trivsel och trygghet i sitt boende.

Grundkrav för blivande hyresgäst

Dessa krav ställs på alla Hörbybostäders hyresgäster:

 • Godtagbar inkomst i förhållande till hyran. Betalningsförmågan skall kunna styrkas med uppgifter om lön, pension, sjukbidrag, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning. För studenter räknas även studiebidrag, studielån och bostadsbidrag. Socialbidrag och introduktionsersättning räknas inte som inkomst. Kreditupplysning tas på alla nya hyresgäster.
 • Sökande får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller skulder. Alla eventuella skulder till bostadsbolaget skall vara reglerade innan ny lägenhet kan erbjudas.
 • Borgen kan i undantagsfall användas när tveksamheter finns gällande betalningsförmågan.
 • Sökande måste vara myndig för att få underteckna kontrakt.
 • Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimlig i förhållande till bostadens storlek och disposition/planlösning.
 • Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar hos bostadsbolaget eller hos andra hyresvärdar.
 • I undantagsfall kan avsteg från uthyrningspolicyn förekomma. Gällande nyproduktion, udda lägenheter, speciallägenheter och lägenheter med omedelbar inflyttning. Av skilda skäl kan vissa sökande prioriteras, som t ex inflyttande till kommunen på grund av arbete, studier eller liknande. Befintliga hyresgäster med särskilda behov kan också prioriteras.

Hörbybostäders styrelse har taget följande beslut.
Av säkerhetskäl för fastigheten, ventilation och brand.

Max antal personer i lägenhet:

 • 1 rok – minst 40 kvm 2 vuxna 1 barn
 • 2 rok – minst 50 kvm 2 vuxna 2 barn
 • 3 rok – minst 80 kvm 2 vuxna 3 barn
 • 4 rok – minst 100 kvm 2 vuxna 4 barn