Hyresmarknadens parter överens om grunder för årliga förhandlingar

Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om rekommendationer för de årliga hyresförhandlingarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.

– Med den nya överenskommelsen stärker vi parter tillsammans hyresrätten och bidrar till en bättre fungerande och mer förutsägbar hyresmarknad. Jag är stolt över att vi med dialog, förhandling och gemensamt utvecklingsarbete har hittat lösningar i stället för låsningar, till nytta för våra medlemmar, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Överenskommelsen i punktform

  • Parterna utgår från samma ekonomiska faktorer i de årliga förhandlingarna.
  • En nationell modell för mätning och värdering av förvaltningskvalitet tas fram.
  • En konkret och gemensam modell för systematisk hyressättning tas fram.
  • Vi ska verka för att den offentliga hyresstatistiken utvecklas.
  • Vi har bildat ett digitaliseringsforum för att möta den digitala utvecklingen.

Läs mer på Sveriges Allmännyttas webbplats.

Kontakta oss