Hörbybostäder ökar sitt klimatfokus

Hörbybostäder har gått med i Allmännyttans Klimatinitiativ. Initiativet, som startades 2018, är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

– Det känns helt rätt att gå med i klimatinitiativet. Vi på Hörbybostäder vill aktivt bidra till en mer hållbar framtid, säger Eva Hellman Persson, vd.

Hittills har 181 företag med tillsammans nästan 690 000 lägenheter anslutit sig till initiativet.

  • Klimatinitiativet har två övergripande mål:
  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
    30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet: alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

Läs mer om Allmännyttans Klimatinitiativ på allmännnyttans webbplats.

Foto av avsiktsförklaringen gällande Hörbybostäder och Allmännyttans klimatinitiativ.
Den undertecknade avsiktsförklaringen.

Beskrivning av fotot överst på sidan: Eva Hellman Persson, vd Hörbybostäder och Leif Rosvall, styrelseordförande Hörbybostäder, visar upp den påskrivna avsiktsförklaringen.

Kontakta oss