Hörbybostäder brandskyddar med SKYDDAT

Hörbybostäder har nyligen förbättrat sitt brandskydd genom att skaffa ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) från Hässleholmsföretaget SKYDDAT. Med hjälp av systemet ska både flerbostadshus och industrifastigheter löpande kontrolleras. Hörbybostäder har även skaffat en modul för arbetsmiljöarbete kopplat till skyddsronder och dokumentation samt bytt ut brandlarmet på huvudkontoret i centrala Hörby.

Kontakta oss