Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Hörbybostäder brandskyddar med SKYDDAT

Hörbybostäder har nyligen förbättrat sitt brandskydd genom att skaffa ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) från Hässleholmsföretaget SKYDDAT. Med hjälp av systemet ska både flerbostadshus och industrifastigheter löpande kontrolleras. Hörbybostäder har även skaffat en modul för arbetsmiljöarbete kopplat till skyddsronder och dokumentation samt bytt ut brandlarmet på huvudkontoret i centrala Hörby.