Hörbybostäder blir medlem i HBV

Hörbybostäder har nu gått med i HBV som är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. HBV genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Läs mer om Hörbybostäder och HBV.

Kontakta oss