En solcellsanläggning till!

Just nu installerar vi på Hörbybostäder solceller på ett av husen på Råbygatan. Detta blir vår fjärde solcellsanläggning!

När anläggningen är igång kommer våra anläggningar totalt att producera drygt 66 MWh per år. Den egenproducerade elen täcker nästan hela vårt behov för belysning, tvättstugor, ventilation, värmecentraler och liknande.

Kontakta oss