Detta händer hos Hörbybostäder under 2021

Nu går vi mot ljusare tider och det är härligt! Här kommer information om vad som händer i Hörbybostäder under året.

Hissar Slångatan 13 A-B

För att öka driftsäkerheten kommer vi att byta leverantör av service för hissarna. Från och med 1 mars 2021 har KONE uppdraget.

Underhåll och investeringar

Årets planering av underhåll och investeringar är klar för 2021. Detta innebär bland annat att vi kommer att installera IT-uppkopplingar till fler driftrum. På så vis kan vi enklare kontrollera att värmepannorna fungerar som de ska och läsa av förbrukningen av vatten, fjärrvärme och el. Om något är fel får vi automatiskt en signal om detta och kan åtgärda snabbare.

Nedanstående är planerat att utföras av bolagets ramavtalsleverantörer under 2021.

 • Taktvätt samt byte av vindskivor på Råbygatan 25, 27, 29, 31, 33, 35 och 37
 • Fönster- och dörrbyte på Kvarndammsvägen 7, 9 och 11
 • Justering av mark för robotgräsklippare på Askeröd 1067-1070
 • Taktvätt och målning av plåtdetaljer Norrepark, Utgårdagatan
 • Renovering och målning av fasad på Stationshuset, Vallgatan 6
 • Utemiljö (nyetablering) på Kalvvägen 1-6
 • Justering av golvvärmesystem på Byggmästargatan 38-50

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Under året kommer vi att genomföra OVK i nedanstående fastigheter. Mer information skickas ut när det närmar sig (troligtvis i höst).

 1. Karlsholm 9, Råbygatan 25, 27, 29, 31, 33, 35 och 37
 2. Svaneholm 21, Frostagatan 18, 20, 22 och 24
 3. Häggenäs 2:118, Kvarndammsvägen 7, 9 och 11
 4. Fleräng 8, Kajsa Kavats gata 23-36
 5. Haneberg 4, Bangatan 9
 6. Spannarp 4, Frostagatan 10

Egen mark- och grönyteskötsel

1 januari 2021 tog vi över mark- och grönyteskötseln från gata/park Hörby kommun. Vi har nyanställt egen personal, Mikael Öhman, och vi hälsar honom välkommen till oss! Inköp av maskinpark kommer att ske inom kort inför säsongen. Vid högsäsong kommer vi att utöka personalstyrkan. På sju av bolagets bostadsområden har vi installerat robotgräsklippare och det kan eventuellt bli fler installationer under året. När vi installerar robotgräsklippare sätter vi samtidigt upp skyltar för att uppmärksamma er och besökare på att en robot sköter gräsklippningen (under säsong).

Bostadsrätter

Vi har bara ett fåtal marklägenheter kvar att erbjuda för de som vill boka. Inom kort ska vi göra upphandling av totalentreprenör och beräknad inflyttning blir kvartal 2, 2022. Bygglovet beviljades i januari 2021 och det är Fastighetsbyrån i Hörby som sköter bokningsprocessen. Läs mer om marklägenheterna.

Kundmottagningen

Vår kundmottagning är stängd tills vidare (p g a Covid-19). Det går bra att ringa (kl 9-12) eller maila in eventuell felanmälan.

Digital företagsbroschyr

Vi har gjort en digital företagsbroschyr som finns här på vår hemsida, se den gärna!

Vänliga hälsning,

Eva Hellman Persson, vd

Benni Karlsson, fastighetschef

Kontakta oss