Bevattningsförbudet hävt

Från och med 2 juli är bevattningsförbudet hävt men Mittskåne Vatten fortsätter att uppmana till sparsamhet med vattnet.

Kontakta oss